Suomen Gerontologis-Geriatrinen Fysioterapiayhdistys ry

On Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen

Suomen Fysioterapeutit ry

Gerontologis-geriatrinen fysioterapia
• on ikääntyneille suunnattua fysioterapiaa toteutettuna heidän omassa elinympäristössään

Ajankohtaista

 

 

Vuoden 2020 koulutusaiheita otetaan mielellään vastaan yhdistyksemme sähköpostiin

gergeryhdistys@gmail.com

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jäsenemme!

Nyt jos saat kaverisi toimintaamme mukaan saatte molemmat pienen yllätyksen. Uuden jäsenen ilmoittautuessa muistuttakaa kaverianne ilmoittamaan teidät kohdassa "suosittelija", tai laittakaa sähköpostia onnistuneesta jäsenhankinnasta osoitteeseen gergeryhdistys(at)gmail.com.