Suomen Gerontologis-Geriatrinen Fysioterapiayhdistys ry

Otsikko

Suomen Fysioterapeutit ry:n jäsen

Gerontologis-geriatrinen fysioterapia
• on ikääntyneille suunnattua fysioterapiaa toteutettuna heidän omassa elinympäristössään

Ajankohtaista

 

KOULUTUS tulossa 

IKÄIHMISTEN RAVITSEMUS  

 

Ilmoittautuminen Koulutukset- välilehdeltä